Totalleverandør av tømrertjenester

Vi skal være størst av de små på de mellomste prosjektene. Levere det du forventer av en profesjonell aktør.

Nybygg

Vi bygger etter din tegning, eller basert på modeller fra får egen huskatalog.

Påbygg & tilbygg

Vi hjelper enten du skal utvide stuen eller bygge på en etasje. Vi har lang erfaring med mange ulike påbygningsprosjekter, og vil hjelpe deg i riktig retning.

Rehabilitering

Vi hjelper med ditt rehabiliteringsprosjekt fra A til Å, og har lang erfaring på denne typen prosjekter.

Restaurering

Restaureringsprosjekter er krevende, og krever skikkelig håndverk og øyne for detaljer. Tøffelgata Bygg er ofte foretrukket i slike prosjekter pga. sin erfaring.

Takbytte

Tøffelgata Bygg er Monier PROFF partner, og tilbyr komplette løsninger av høyeste kvalitet fra verdens ledende leverandør av takstein.

Skadeutbedring

Vi er ofte involvert i forsikringsjobber, og har lang erfaring med utbedring av vann- og røykskader etc.

Vedlikeholdsavtaler

For bedrifter, huseierlag etc. tilbyr vi vedikeholdsavtaler hvis man trenger en trygg partner til vedlikeholdsarbeid på sine bygg.

Søknadsarbeid

Vi utfører alle søknader ifm. prosjektene, og har sentral godkjenning som ansvarlig søker.

Arkitekt- og tegningsarbeid

Vi samarbeider tett med Arkitektkontoret IHT på arkitekt- og tegningsarbeid, dette sikrer deg tegningsgrunnlag av høyeste kvalitet, og inngående kompetanse på ulike fagfelt innen tegningsarbeid.

Prosjektering

Vi utfører i samarbeid med en rekke samarbeidspartnere nødvendig prosjektering ifm. byggene. Det være alt fra laster, brannkrav til bjelkelag og ventilasjon etc.

Rådgvining & kalkulering

Vi har lang erfaring på rådgivning ifm. prosjekter, og har gode kalkyle- og tilbudsløsninger.

Ta kontakt for gratis befaring på ditt prosjekt!

Tomteutvikling

Vi utvikler tomter – både i egen regi – og i samarbeid med grunneiere. Vår åpne og ærlige tilnærming sikrer deg en trygg samarbeidspartner på tomteutviklingen.
Ta kontakt hvis du har en tomt du tror noen kunne ha bruk for!

Har du tegninger på byggeprosjektet - ta kontakt

Eller så har vi også 450 hustegninger vi kan ta utgangspunkt i.
Send oss dine tegninger