Byggeprosjekter skal være forståelige - og gøy!

Vi gjør vårt ytterste for at din kundereise skal være så fin som mulig.

Kundereisen skal være moderne – selv om faget er urgammelt.

Forståelige tilbud

Våre kostnadsoverslag er på 1 side
– forståelig og klart for signering.

Forståelige leveringsbeskrivelser

For nye eneboliger er den på 1 side
– så du er trygg på hva som er med

Enkel prising

Vi har kun 1 prisliste som er lik for alle
– uten indeksregulering og skjulte kostnader

Alt dette er iht. det vi kaller «Tøffelplanen» – som konstant forbedres.

RIKTIG START, FREMDRIFT, SLUTT, KONTROLL & PRIS

Åpent bord er en måte å gjennomføre byggeprosjekter på mellom oss som totalleverandør og deg som kunde. Formålet med Åpent bord er å sikre fremdrift, kontroll og pris for begge – som igjen skaper en god kundeopplevelse. Vår erfaring er at dette er den beste måten å kjøre prosjekter på, nesten uansett prosjekttype.

Som kunde får du full innsikt i hvor mye arbeid det er og hva som er gjort av den enkelte tømrer – time for time. Du får også full innsikt i alle faktura fra underleverandører i prosjektet. Du vet like mye om prosjektet som oss og deltar så mye du ønsker. Det faktureres iht. medgått arbeid og materialer iht. standard satser.

Dette unngår man – fordel #1

Leverandør ABC AS gir et tilbud på et tilbygg. Da de er litt
usikre på takkonstruksjonen, sikrer de seg med 20% ekstra
uforutsett i tilbudet. Underveis finner ABC gode raske
løsninger, og etter endt prosjekt viser det seg at de klarte dette
20% billigere enn planlagt. Kunden har i praksis betalt 40%
ekstra i prosjektet, men det var allerede avtalt fastpris.

Dette unngår man – fordel #2

Leverandør ABC AS gir et tilbud på et tilbygg. De har veldig lyst
på jobben, og gir et veldig enkelt tilbud med mange forbehold.
Kunden har lite innsikt eller forståelse for forbeholdene. Pga.
god pris i tilbud får de jobben, men prosjektet ender opp 50%
dyrere enn tilbud pga. alle forbehold. Kunden synes det er
urimelig, men har signert avtale iht. tilbud.

Slik fungerer det

OPPSTART

Vi ser på prosjektet sammen, mulige
løsninger og definerer mål. Vi ser på
andre relevante prosjekt, og erfaringer
fra disse, og finner et budsjett om det
er ønskelig.

ANNENHVER UKE

  • status & fremdrift
  • forbruk & budsjett
  • endringer og nye arbeider
  • fakturering & rapporter

AVSLUTNING

 

Ble resultat som forventet
og iht. mål og budsjett?

Har du et prosjekt hvor Åpent bord ville passet?